Специални отстъпки

Избрали сте
  • Специални отстъпки

Продуктите от това предложение са с повредена опаковка или са разопаковани. Това обаче по никакъв начин не засяга качеството на съдържанието им или гаранционния срок.

Разопаковано – разопакован продукт, който може да бъде без оригиналната си опаковка или леко използван. Най-често става въпрос за козметика, използвана за снимки, затова е без целофан. Този дефект няма никакво влияние върху качеството на самия продукт. Част от стоките са с по-малък обем, например 99%.

Повредена опаковка – нов продукт със 100% съдържание, но с повредена опаковка. Повредата може да се дължи на транспортиране или манипулация в склада. Продуктите може да имат и други дребни визуални дефекти, които по никакъв начин не влияят върху качеството на самия продукт.

В подробното описание на всеки продукт ще намерите пълна информация за състоянието на стоката. Козметиката се предлага с пълна гаранция с изключение на посочените дефекти.