Общи условия NOTINO ВИП КЛУБ

I.     Преамбюл

 1. Notino VIP клуб представя ново измерение на изживяването при пазаруване. Като член на Notino VIP клуба, вие получавате нови възможности за пазаруване в електронния магазин Notino. Всеки от нас е неповторим и ние в Notino вярваме, че нашият магазин трябва да се приспособи към неповторимата същност на всеки клиент. Електронният магазин Notino е също уникален магазин за всеки член на VIP клуба.
 2. Като член на VIP клуба, вие получавате предложения от електронния магазин, както и уведомяване за избрани продукти, приспособени към вашата личност и предпочитания. Такова приспособяване, в рамките на максимално възможното, прави покупката в нашия електронен магазин приятна. Винаги с радост ще се връщате при нас. Едновременно с това ще спестите своето ценно време, защото за интересните стоки ще ви уведомим и без да преглеждате нашия обширен асортимент. А и няма отново да попълвате вашите данни за доставка. Ние ги помним.
 3. За да можем да ви осигурим тези услуги, необходимо е непременно да предоставите вашите лични данни, които ще ползваме и обработваме при долупосочените условия.
 4. С членството ще спестите не само време, но и пари. На членовете на VIP клуба се предлагат специални намаления за избрани стоки.

 

II.   Сключване на договор за членство в Notino VIP клуба

 1. С натискане на бутона „регистрирай се“ се съгласявате с тези условия за членство в Notino VIP клуба и сключвате с нас, тоест с дружеството "Notino s.r.o., Notino s.r.o. Londýnské náměstí 881/6, 639 00 Brno IČO: 27609057, DIČ: CZ27609057 Дружеството е регистрирано в Областен съд в гр. Бърно под партида C 101025." (нататък само Notino или „нас“), договор за членство в Notino VIP клуба. На основание този договор Notino е администратор на личните данни.
 2. Член на Notino VIP клуба може да бъде само правоспособно лице. Със сключването на договора за членство, вие честно декларирате, че не сте ограничени в своята правоспособност.
 3. Позволяваме си да ви напомним, че договорът за членство е самостоятелен договор, който се урежда от тук изложените правила и не е свързан с наличието на други договори (главно за продажба) сключени между нас.
 4. Този договор е сключен на български език, при което при нас ще се съхранява в електронен вид и и ще получите потвърждение за неговото сключване по имейл. Достъп към този договор ще имате по електронен път в своя профил на нашия сайт.

 

III.  Предмет на договора

 1. С това се задължаваме, на основание предоставените от вас лични данни, посочени в т.2, да ги обработваме и оценяваме (профилираме, но без никакви правни последици за вас), и на основата на техния анализ да ви изпращаме следното персонализирано съдържание:
 • Приоритетно да ви изпращаме информация за специалните промоции и лимитирани предложения;
 • Приоритетно да ви изпращаме информация за наши нови продукти, предварителни поръчки и под.;
 • Да подготвяме за членовете на VIP клуба специални промоции, които няма да са достъпни за онези, които не са членове на клуба;
 • Да ви уведомяваме за ваши незавършени поръчки;
 • Да осигурим за членовете на VIP клуба възможност за безплатна доставка при закупуване на избрани продукти;
 • Да приспособим предложенията на електронния магазин и изобразяваната реклама към вашите предпочитания;
 • Безопасно да съхраняваме вашите данни за доставка и фактуриране, за да не ги попълвате отново;
 • Да ви предоставим пряк достъп до вашите данни, които сте ни предоставили и тяхното управление в рамките на вашия профил
 1. С цел изпълнение на задълженията по този Договор, вие ни предоставяте за обработка и оценка (профилиране, но без никакви правни последици за вас) личните си данни, съдържащи име, фамилия, дата на раждане, адрес по местоживеене, имейл, телефонен номер, пол, информация за вашите покупки, за заплатените суми, за потребителското поведение на сайта на електронния магазин www.notino.bg или мобилни приложения, автоматично генерираната информация, която е информация за кликвания, какви продукти сте разглеждали на нашите уеб страници, информация за вашия компютър, за интернет връзката и данни за вашата операционна система, всичко това с цел изпълнение на нашите задължения по този договор.
 2. На основание този Договор, вие също ни предоставяте право да се разпореждаме с личните данни по смисъла на т.1 и т.2 на този раздел така, че обработката и оценката (профилиране, но без никакви правни последици за вас) да можем да възложим на обработващи организации, и то и в други държави на ЕС.
 3. контактуване с вас за целите на статистика и проучвания.
 4. Никаква оценка на основание т.1, т.2, т.3 и т.4 няма да има законно релативно последствие за вас.
 5. Може да предоставяме личните данни за административни цели също и на други лица в рамките на групата NOTINO.
 6. Като член на Notino VIP клуба, вие имате право и едновременно се задължавате да предоставите и да поддържате актуални необходимите данни. Правното основание и целта на обработката на личните данни е изпълнението на този договор от наша страна, а в случая на т.5 - е обработка в съответствие със законен интерес.

 

IV. Цена за услугите

 1. Членството в клуба е безплатно, както и предоставяните от нас горепосочени услуги, свързани с това членство.

 

V.   Срок на договора

 1. Договорът е сключен за периода от членството в Notino VIP клуб.
 2. Всяка от страните има право да го прекрати и без причина. Срока на предизвестие е 30 дни от получаването на предизвестието от другата страна.
 3. Обработените лични данни ще бъдат заличени най-късно до 30 дни след прекратяване на договора.
 4. Предвид факта, че това е договор, сключен от разстояние, вие имате правото без назоваване на причината да прекратите договора до 14 дни от деня на сключването му. Към прекратяване ще се пристъпи по следния начин - ще ни изпратите писмо по имейл, в което посочвате, че прекратявате този договор, посочите неговия номер и се подпишете с цялото си име.

 

VI. Заключителни разпоредби

 1. Относно защитата на личните данни вижте също документа Принципи за обработката на личните данни.
 2. Също можете да подадете жалба с използване на платформата за извънсъдебното уреждане на потребителски спорове в ЕС, която е достъпна онлайн на: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG. Тук жалба може да подаде само потребител, живеещ в ЕС.
 3. Отклонения от тези Общи условия са възможни само с писменото съгласие на двете страни. Допълнителни или различни условия на търговския партньор не се прилагат за договорните отношения, посочени в тези Общи условия.
 4. Текстът на тези Общи условия може да бъде променян или допълван от Notino. Тази разпоредба не засяга правата и задълженията, произтичащи по време на валидността на предходните Общи условия. За промяната на Общите условия ще ви уведомим с имейл. В случай на промяна вие имате възможност да я откажете и да прекратите договора.
 5. Тези ОБЩИ УСЛОВИЯ на Notino VIP клуба влизат в сила от 01.05. 2018 година.
 6. Общите условия можете да изтеглите тук.

Имате ли въпроси? Пишете ни.
С изпращането, компания Notino s.r.o. ще обработи Вашите данни с цел изпълняване на Вашата молба въз основа на легитимен интрес. Срещу обработването можете съгласно Принципите за обработване на лични данниů да направите възражение.